Skip to content

Mustafa Eraslan

"Başarı sevmekle başlar"

“Özellikle son yıllarda Kayseri ileri değil geri gitmiştir. İktidar partisi mensupları “ Kayserili işini bilir, kendi yağıyla kavrulur” mantığı ile hareket etmişlerdir. Bu mantıkla Kayserili her türlü devlet desteğinden mahrum bırakılmıştır. Kayseri’nin il merkezinde sanayileşme ve ticaret yoğundur, bu doğrudur, ancak 16 ilçesinden 12’si Güneydoğu’daki ilçelerden daha geridir. Buna rağmen Kayseri teşvik kapsamının dışında tutulmaktadır. Bu Kayseri’ye büyük bir haksızlıktır. Bu haksızlık iktidarımızda giderilecektir.

Kayseri devlet yatırımı fakiridir. Devlet Planlama Teşkilatı rakamlarına göre Kayseri 2007 yılında kamu yatırım payı açısından 43, KÖYDES Projesi kapsamında aldığı payda ise 51’inci sıradadır. Köylerin, kasabaların, ilçelerin çoğu perişan haldedir. Alt yapı eksikliği had safhada bulunan bu yerleşim birimlerimize iktidarımızda her türlü hizmet götürülecektir. Bizim misyonumuzun da önemli emeğinin bulunduğu, Yamula, Bahçelik, Sarıoğlan Barajları tamamlanmıştır, ancak sulama konusunda çivi çakılmamıştır. Temel önceliklerimizden biri bunların bir an önce tamamlanması ve köylümüzün, çiftçimizin arazisinin suya kavuşturulmasıdır.
Bugün tarıma destek adı altında üretene değil, üretmeyene verilen desteğin ürettirmemeye yönelik olduğunu biliyoruz. Bu çarpıklığı düzelteceğiz… Başta akaryakıt olmak üzere çiftçinin temel girdi fiyatlarını düşüreceğiz. Çiftçimizi icradan kurtaracağız.
Organize sanayi ile övünülmektedir, ancak, buradaki tesislerin pek çoğu zor durumdadır. Sayın Başbakan’ın katılımı ile açılan fabrikalar Organize Sanayi’de istihdamı artırmamıştır.
Bir yandan yeni fabrikalar açılırken, bir yandan da büyük istihdam sağlayan fabrikalar kapanmıştır. Daha önce arsa ve fabrikalar adeta karaborsa da işlem görürken, bugün ise pek çok fabrikanın kapısında satılık veya kiralık levhaları yer almaktadır.
Kendi başına ve desteksiz bırakılan Kayseri sanayicisine destek sağlamak önceliklerimiz arasında olacaktır.
Bugün uygulanmakta olan ekonomi sadaka ve poşet ekonomisidir. Bakın Haziran ayında kömür dağıtıyorlar. Bu tek kelimeyle ayıptır, bu halka saygısızlıktır.
Bizim vatandaşlarımız helal alın terleriyle onurlu bir hayat istiyorlar. Bunu temin etmenin yolu da, üretimin ve yatırımın teşvik edilmesinden, yeni iş sahaları açılmasından geçer. Bizim iktidarımızda yatırımlar yeniden başlayacak, ülke adeta şantiyeye döndürülecektir.

Kayseri’nin layık olduğu ekonomik duruma gelebilmesi için turizm konusuna da ciddi olarak eğilmemiz gerekmektedir. Kapadokya’nın merkezi olan Kayseri’nin, Erciyes Dağı, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultansazlığı gibi tabiat güzelliklerinin yanında pek çok tarihi değeri ve turizm potansiyeli vardır.
Kayseri’nin turizme açılması binlerce insanımıza istihdam, üreticimize yeni pazar, esnafımıza iş demektir.”
Mustafa Eraslan

Reklamlar

%d blogcu bunu beğendi: